ПОГЛЕДНИ ГО ПОСЛЕДНОТО
ПРОМЕДИКА СПИСАНИЕ

Прочитај

Едукативен центар
на Промедика (ПЕЦ)

Техничката опременост на ПЕЦ се карактеризира со
најсовремена видео и аудио технологија за
одржување на едукативни предавања, презентации
и промоции.

ПОВЕЌЕ
ИНФОРМАЦИИ

jQuery.noconflict(true);

Едукативен центар
на Промедика (ПЕЦ)

Техничката опременост на ПЕЦ се карактеризира со
најсовремена видео и аудио технологија за
одржување на едукативни предавања, презентации
и промоции.

ПОВЕЌЕ
jQuery.noconflict(true);

ГАЛЕРИЈА И ПУБЛИКАЦИИ

Потпишан договор за доделување на финансиска помош помеѓу Промедика и Стоматолошкиот факултет во Скопје

Курс „Protaper GOLD – за Современа машинска ендодонција со д-р Теди Зероски“

IPS e.max vs. IPS Style

ПОВЕЌЕ