Потпишан договор за доделување на финансиска помош помеѓу Промедика и Стоматолошкиот факултет во Скопје

Курс „Protaper GOLD – за Современа машинска ендодонција со д-р Теди Зероски“

IPS e.max vs. IPS Style

SIMPLEX BY RENFERT

КАТАЛОЗИ

Материјали, инструменти и опрема за забна техника

Стоматолошки материјали, инструменти и опрема