inLab Profire

Новата печка за синтерување циркониум оксид и неблагородни метали ја интегрира докажаната технологија во нов дизајн. Високо-квалитетните грејни елементи кои беа тестирани и
хомогената распределба на температурата во комората на печката гарантираат прецизна контрола на температурата во текот на целиот процес на синтерување.
Максимална температура 1650°C
Синтерување со предсушење
Пре-инсталирани програми за синтерување
Конвенционално и брзо синтерување на единечни реставрации и конструкции за мостови
Интегриран екран на допир за оптичко прикажување на работниот статус
Брза постапка на загревање (до 120°C/мин.)
Симултано синтерување до 60 единици
Шифра: 6341

Title

Go to Top